Xa kunyaka lwe-2016 kuya kuba neenyanga ezinciphisa, kwaye nini kukhula (ngenyanga)?

Xa kunyaka lwe-2016 kuya kuba neenyanga ezinciphisa, kwaye nini kukhula (ngenyanga)?

 • Ngamanye amaxesha kubaluleke kakhulu ukulandela umkhondo wokukhula, inyanga ewohlokayo, inyanga epheleleyo kunye nenyanga entsha, njengoko abavumisi ngeenkwenkwezi besithi amanyathelo ethu athile kufuneka axhomekeke kwizigaba zenyanga.

  Umzekelo, kumantombazana. Ukuba ufuna iinwele zakho zikhule kakuhle, kufuneka wenze i-hairstyle kunye nenyanga ekhulayo, njl njl.

  Ke jonga kwikhalenda.

 • Ixesha lokukhula kweNyanga liqala kwiNyanga eNtsha, amandla aphezulu eNyanga kwiNyanga eNgcwele, emva koko iNyanga iya isiba buthathaka kwaye amandla ayo ancipha.

  Ikhalenda yamanqanaba enyanga ka-2016:


  ukusuka nge-1 kaJanuwari ukuya nge-10 kaJanuwari ka-2016 - inyanga efikayo;


  NgoJanuwari 10-inyanga entsha;


  ukusuka nge-10 kaJanuwari ukuya nge-24 kaJanuwari ka-2016 - inyanga ekhulayo;


  NgoJanuwari 24-inyanga epheleleyo;


  ukusukela nge-24 kaJanuwari ukuya nge-8 kaFebruwari ka-2016 inyanga efikayo;


  Nge-8 kaFebruwari-inyanga entsha;


  ukusuka nge-8 kaFebruwari ukuya nge-22 kaFebruwari ka-2016 - inyanga ekhulayo;


  Nge-22 kaFebruwari-inyanga epheleleyo;


  ukusuka nge-22 kaFebruwari ukuya nge-9 kaMatshi ngo-2016-inyanga ewohlokayo;


  Ngomhla we-9 kaMatshi-inyanga entsha kunye nokusithwa kwelanga lilanga ngokubanzi;


  ukusukela ngoMatshi 9 ukuya nge-23 kaMatshi ngo-2016 - inyanga ekhulayo;


  Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi-inyanga epheleleyo kunye ne-penumbral lunar eclipse;


  ukusukela nge-23 kaMatshi ukuya nge-7 ka-Epreli ka-2016- inyanga efikayo;


  Nge-7 ka-Epreli-inyanga entsha;


  ukusuka nge-7 ka-Epreli ukuya kowama-22 ku-Epreli ngo-2016-inyanga ekhulayo;


  Nge-22 ka-Epreli-inyanga epheleleyo;


  ukusuka ngo-Epreli-22 ukuya nge-6 kaMeyi ngo-2016-inyanga ewohlokayo;


  Nge-6 kaMeyi-inyanga entsha;


  Ukususela nge-6 kaMeyi ukuya nge-21 kaMeyi-inyanga ekhulayo;


  Nge-21 kaMeyi-inyanga epheleleyo;


  ukusuka nge-21 kaMeyi ukuya nge-5 kaJuni ka-2016 - inyanga efikayo;


  Nge-5 kaJuni ngo-2016-inyanga entsha;


  ukusuka nge-5 kaJuni ukuya nge-20 kaJuni, 2016-inyanga ekhulayo;


  Nge-20 kaJuni ngo-2016-inyanga epheleleyo;


  ukusuka nge-20 kaJuni ukuya nge-4 kaJulayi ka-2016 - inyanga efikayo;


  Nge-4 kaJulayi-inyanga entsha;


  ukusuka nge-4 kaJulayi ukuya kuJulayi 19, 2016-inyanga ekhulayo;


  Nge-19 kaJulayi-inyanga epheleleyo;


  ukusuka nge-19 kaJulayi ukuya nge-2 ka-Agasti-inyanga efikayo;


  Nge-2 ka-Agasti-inyanga entsha;


  ukusuka nge-2 ka-Agasti ukuya kwi-18 ka-Agasti ka-2016-inyanga ekhulayo;


  Nge-18 ka-Agasti-inyanga epheleleyo kunye ne-penumbra Lunar eclipse;


  ukusuka nge-18 ka-Agasti ukuya kumhla woku-1 kaSeptemba ngo-2016-inyanga ewohlokayo;


  Nge-1 kaSeptemba-inyanga entsha kunye neeklanethi zonyaka ezijikeleza ilanga;


  ukusuka nge-1 kaSeptemba ukuya nge-16 kaSeptemba ngo-2016 - inyanga ekhulayo;


  Nge-16 kaSeptemba-inyanga epheleleyo kunye ne-penumbra Lunar eclipse;


  ukusuka nge-16 kaSeptemba ukuya nge-1 ka-Okthobha ka-2016- inyanga efikayo;


  Nge-1 ka-Okthobha-inyanga entsha;


  ukusuka nge-1 ka-Okthobha ukuya ku-Okthobha 16, inyanga ekhulayo;


  Nge-16 ka-Okthobha-inyanga epheleleyo;


  ukusuka nge-16 ka-Okthobha ukuya ku-30 ​​ku-Okthobha ka-2016- inyanga ewohlokayo;


  Nge-30 ka-Okthobha-inyanga entsha;


  ukusuka nge-30 ka-Okthobha ukuya nge-14 kaNovemba ka-2016 - inyanga ekhulayo;


  Nge-14 ka-Okthobha-inyanga epheleleyo;


  ukusuka nge-14 ka-Okthobha ukuya nge-29 kaNovemba ka-2016-inyanga ewohlokayo;


  Nge-29 kaNovemba-inyanga entsha;


  ukusuka nge-29 kaNovemba ukuya nge-14 kaDisemba ngo-2016 - inyanga ekhulayo;


  Nge-14 kaDisemba-inyanga epheleleyo;


  ukusuka nge-14 kaDisemba ukuya nge-29 kuDisemba-inyanga ewohlokayo;


  Nge-29 kaDisemba-inyanga entsha;


  ukusuka nge-29 kaDisemba ukuya nge-31 kaDisemba yowama-2016 - inyanga ekhulayo.


 • Uninzi lwabantu luye lwaphendukela kwikhalenda yenyanga ukubona ukuba leliphi inqanaba. Rhoqo, ubhekiswa kwabo bakhulisa naluphi na uhlobo lwezityalo kwigadi yabo. Inyanga inefuthe elinamandla kakhulu kuzo zonke iinkqubo zokwenziwa komzimba kunye nengqondo ezenzeka kumhlaba wethu, kwimpilo yabantu, ekukhuleni kwezityalo, nakwabanye abaninzi. nezinye

  Ndizisa ikhalenda yeLunar yango-2016 enotshintsho ngezigaba zenyanga ngeenyanga nangeenyanga:

 • Isigaba ngasinye senyanga sinesiphumo esahlukileyo emntwini nakwinto ayenzayo. Ke ngoko, ukuqala okutsha kunye nokugqitywa kwento, kungcono ukubambelela kwizigaba zenyanga. Abaninzi mhlawumbi abazi ukuba kwixesha lokuya enyangeni, ukutya, umhla wokuzila, ukugula - oko kukuthi, yonke into inzima - kunyanyezeleka lula ngumzimba womntu. Zonke izigaba zenyanga zonyaka wama-2016 zinokujongwa apha.

  Ukwehla ngezantsi:

 • Ndiyithanda kakhulu ikhalenda yokuthwasa kwenyanga, kwaye ndiyilandela phantse ngokupheleleyo kwaye ndihlala kwikhalenda yenyanga, ngoko ndifuna ukwabelana nawe ngetafile yam, ebonisa ngokucacileyo ixesha apho inyanga iqala ukwehla emva kwenyanga epheleleyo inyanga nenyanga ka-2016.

 • Utshintsho kwizigaba zenyanga ngoJanuwari ka-2016 ziyabonakala kulo mfanekiso:

  Ukuthwasa kwenyanga ngumhla we-10, inyanga epheleleyo nguJanuwari 24.

  NgoFebruwari, inyanga entsha ingomhla we-8, inyanga epheleleyo nge-22 kaFebruwari.

  Nge-Matshi, inyanga entsha ingomhla we-9, inyanga epheleleyo iku-Matshi 22nd.

  Nge-Epreli, inyanga entsha ikwintsimbi yesi-7, inyanga egcweleyo nge-21 ka-Epreli.

  Nge-Meyi, inyanga entsha ingomhla we-6, inyanga epheleleyo ingo-Meyi wama-20.

  NgoJuni, inyanga entsha ingomhla we-5, inyanga epheleleyo nguJuni 19.

  NgoJulayi, inyanga entsha ikwesi-4, inyanga epheleleyo ngu-18 kaJulayi.

  Nge-Agasti, inyanga entsha ingomhla wesi-2, inyanga epheleleyo ibakho nge-16 ka-Agasti.

  NgoSeptemba, inyanga entsha ingomhla woku-1, inyanga epheleleyo inguSeptemba 15.

  Nge-Okthobha, inyanga entsha iza kuba nge-1, inyanga epheleleyo ngo-Okthobha 14, kwaye nge-30 ka-Okthobha inyanga yesibini iza.

  NgoNovemba, inyanga epheleleyo ingomhla we-13, inyanga entsha ingoNovemba 29th.

  NgekaDisemba, inyanga epheleleyo i-13, kwaye inyanga entsha ingo-Disemba 29.

  Apha ungabona iinkcukacha ezingakumbi.


 • I-Waning Crescent inyanga ngo-2016

  NgoJanuwari-ukusuka nge-1 kaJanuwari ukuya nge-9 kaJanuwari ukuya kuJanuwari 25 ukuya kuJanuwari 31

  NgoFebruwari-ukusuka nge-2 kaFebruwari ukuya nge-7 kuFebruwari ukuya nge-23

  Funda ngakumbi malunga nenyanga eseleyo kunye nenyanga ethandayo apha.


  INyanga ekhulayo ngo-2016

  NgoJanuwari-ukusuka kuJanuwari 11 ukuya kuJanuwari 23

  NgoFebruwari-ukusuka nge-9 kaFebruwari ukuya nge-21

  Funda ngakumbi malunga nenyanga ekhulayo entwasahlobo nasehlotyeni ngalo mthombo.


 • Apha ngezantsi kwikhalenda epheleleyo yenyanga yowama-2016, ecwangciswe ngenyanga, ukuqala ngoJanuwari ukuya esiphelweni ngoDisemba wama-2016.

  Kwaye unokuhlala ubona kwikhalenda enjalo imihla apho inyanga epheleleyo okanye inyanga entsha isenzeka.

  Kudala sanamathela kwimingqungqo yeNyanga ebomini bethu, sicheba iinwele zethu, sidaya iinwele zethu, senza imisebenzi, senza izivumelwano zeshishini kwaye sityale isityalo esizayo.

  Ngoku, abantu abaninzi abakhuselekileyo ngokwezimali banabo nabavumisi ngeenkwenkwezi abaxhomekeke kubo ukuba baphumelele imihla elungileyo.

  Umntu kunye nabo bonke ubomi obujikeleze kuye baxhomekeke kakhulu kwimigqumo yenyanga.

  photo

 • Izigaba zenyanga zibekwa esweni ngokulula ikhalenda yenyanga esesandleni, ephawula inyanga entsha, inyanga epheleleyo, nazo zonke iikota zenyanga.

  Ukuba nekhalenda enjalo uyakuhlala wazi ukuba ngowuphi umhla wokuhlehlisa oku okanye umcimbi.

 • Ikhalenda yenyanga ye-2016 inceda wonke umntu -gadi kunye nabalimi begadi, oogqirha, abalungisa iinwele. Cinga ngokweenkcukacha inyanga nenyanga, xa inyanga iya kuba ibala kwaye ikhula.

  Inyanga yokuqala nguJanuwari:

  • ukusuka kusuku lokuqala ukuya kumhla weshumi (phambi kwentsimbi yesi-5 kusasa) - inyanga iyancipha;
  • Ukusukela ngomhla weshumi kuye kuthi ga kumhla wama-24 kuye kuthi ga ngolwesihlanu ekuseni-ekhule;
  • ukusuka ngomhla wama-24 ukuya kowama-31 kuyehla.

  Inyanga yesibini-kuFebruwari:

  • ukusuka kwinani lokuqala kunye nelesibhozo (kude kube ngu-00: 00)-inyanga iyancipha;
  • ukusukela ngomhla wesibhozo ukuya kumhla wama-22 (kude kube ngu-00: 00)-inyanga iyakhula;
  • ukusukela ngomhla wama-22 ukuya kuthi ga enyangeni inyanga izokuthoba.

  Inyanga yesithathu-Matshi:

  • ukusuka kowokuqala ukuya kwethoba (kude kube nge-5:54) - inyanga ewohlokayo;
  • ukusukela ngomhla wesithoba ukuya kumhla wama-23 (ukuya kwiiyure ezili-16)-inyanga iyakhula;
  • ukusukela ngomhla wama-23 kuye kuthi ga esiphelweni ngoMatshi inyanga iya kuncipha.

  Inyanga yesine-Epreli:

  • inyanga ethandekayo iya kususela kowokuqala ukuya kowesixhenxe (ixesha le-15: 24);
  • ukusuka kowesixhenxe ukuya kowama-22 (ixesha le-9: 24) - inyanga ekhulayo;
  • ukusukela ngomhla wama-22 kuye nge-30 ka-Epreli inyanga iya kuncipha.

  Inyanga yesihlanu-Meyi:

  • ukusuka kusuku lokuqala ukuya kumhla we-6 (ixesha 23:30) inyanga iyancipha;
  • Ukusukela ngomhla wesithandathu ukuya kowama-22, inyanga iya kukhula;
  • ukusuka ngomhla wama-22 ukuya kowama-31 inyanga iya kuncipha.

  Inyanga yesithandathu-kuJuni:

  • ukusuka kumhla wokuqala nomhla wesihlanu (ixesha kude kube nge-7 a.m.) inyanga iya kuncipha;
  • ukusuka kwinombolo yamashumi amahlanu anesihlanu (ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-15) - inyanga iya kukhula;
  • ukusukela ngomhla wamashumi amabini ukuya kumhla wama-20 inyanga iya kuncipha.

  Inyanga yesixhenxe-Julayi:

  • ukusuka kowokuqala ukuya kowesine (kude kube nge-15:01) - inyanga iya kuncipha;
  • ukusukela ngomhla wesine ukuya kumhla wama-20 (ixesha kude kube yi-2: 57) - inyanga iya kukhula;
  • ukusuka nge-20 ukuya kwi-31 inyanga iya kukhula.

  Inyanga yesibhozo-Agasti:

  • ngokwekhalenda yokuthwasa kwenyanga, inyanga iya kuncipha ukusuka ngosuku lokuqala nangomhla wesithathu (ixesha elingu-00: 45);
  • ukusuka kwesithathu ukuya kwe-18 inyanga iya kukhula (kodwa kude kube lixesha-13: 27);
  • Ukusukela ngomhla we-18 ukuya kowe-31 ka-Agasti inyanga iya kuncipha.

  Inyanga yesithoba-Septemba:

  • ngokwekhalenda yokuthwasa kwenyanga, singathi ukusuka nge-00 kaSeptemba ukusuka nge-13: 03 kuye kwi-13: 03 inyanga iyancipha, kwaye ukusuka nge-16: 23 iya kuqala ukukhula. Oku kukhula kuya kuhlala kude kube nge-XNUMX, ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-XNUMX.
  • ukusuka ngomhla wama-16 ukuya kowama-30 inyanga iya kuncipha.

  Inyanga yeshumi-Okthobha:

  Ngo-Okthobha, inyanga ethandekayo iyakuba ngeyesine kusasa. Emva koko inyanga iya kuqala ukukhula. Kwaye oku kukhula kuya kuhlala kunjalo kude kube ngumhla we-16 (ixesha 8: 23).

  • ukusukela ngomhla we-16 ukuya kumhla wama-30 (ixesha 21:38) inyanga iya kuqala ukuncipha. Kodwa ukusuka kwi-21: 28 ukukhula kwayo kuya kuqala.

  Kude kube sekupheleni kwenyanga, inyanga iya kuba ikhula.

  Inyanga yeshumi elinanye-Novemba:

  Ngo-Novemba, imeko iya kwahluka kancinci. Inyanga ekhulayo iya kususela kowokuqala ukuya kwishumi elinesine (ixesha 17:52). Ukusukela ngoku, inyanga iya kuqala ukubuna.

  Ukukhula kuya kuqala ngomhla wama-29 ukusuka nge-16: 18. Kwaye kude kube sekupheleni kwenyanga inyanga iya kuba ikhula.

  Inyanga yeshumi elinambini kuDisemba:

  NgoDisemba, ukusukela kumhla wokuqala wenyanga ukuya kumhla weshumi nane (kude kube ngeyesine kusasa) inyanga iyakukhula. Ukusukela nge-14 kusasa nge-XNUMX, iya kuqala ukuncipha.

  Eli xesha liza kuhlala lide liye kumhla wama-29 ukuya kuthi ga kwiiyure eziyi-15 imizuzu engama-53 inyanga iya kuncipha. Ukusukela nge-15: 53 inyanga iya kuqala ukukhula kwaye iya kuhlala, kunjalo, de kube sekupheleni kwe-31.

Ukulayisha ...

Yongeza izimvo

Idilesi ye-imeyile ayiyi kupapashwa. Amasimu afunekayo amakwe *